پرداخت نقدی وجه از طریق واریز به حساب بانک پاسارگاد به شرح ذیل می باشد:

نام صاحب حساب

انجمن خیریه رضوان خلدبرین

 

شماره کارت بانک پاسارگاد

5022-2919-0004-1938

شماره شبا در بانک پاسارگاد

IR320570020181044446666101

شماره سپرده کوتاه مدت در بانک پاسارگاد

201-8100-44446666-1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>